Úvodní stránka - OnkoTV

Oficiální
kongresové
zpravodajství

13. pražské mezioborové onkologické kolokvium

07.02.2022

PragueOnco opět tváří v tvář

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prezident onkologického kolokvia PragueOnco

Zhlédnout

07.02.2022

ESMO Academy bude v Praze

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

07.02.2022

Kde se u kolorektálního karcinomu naráží na úhradu

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

07.02.2022

Zájem mladých lékařů o onkologii se zvyšuje

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.
předsedkyně České onkologické společnosti

Zhlédnout

07.02.2022

Imunoterapie se uplatňuje už u resekabilního karcinomu plic

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

07.02.2022

Zlom u triple negativního karcinomu prsu

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

07.02.2022

Karcinom pankreatu: alespoň nějaký pokrok

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

07.02.2022

Farmakoterapie při ochraně fertility onkologických pacientek

MUDr. Roman Kocián, Ph.D.
Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

07.02.2022

Ochrana fertility z pohledu asistované reprodukce

MUDr. Kristýna Frühaufová, Ph.D.
Centrum asistované reprodukce ISCARE

Zhlédnout

07.02.2022

Co může udělat chirurg pro ochranu fertility pacientek před radioterapií

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

07.02.2022

Ochrana fertility u cervikálního karcinomu

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.,
Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

07.02.2022

Imunoterapie mění léčbu uroteliálního karcinomu

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Zhlédnout

Inzerce

Hlavní partner: